שמונה צלמים

ثمانية مصورون

Eight Photographers

Brochure דפדפת كراسة

:Artist

Aliza Auerbach

Ariel Eilon

Roy Boshi

Sharon Gershoni

Yosaif Cohain

Ora Lev

Assaf Romano

Baruch Shaham

:Curator

Ariel Eilon

:אמנים

עליזה אורבך

אריאל אילון

רועי בושי

שרון גרשוני

יוסף כהן

אורה לב

אסף רומנו

ברוך שחם

 

:אוצר

אריאל אילון