top of page

Wed, Dec 22

|

https://us02web.zoom.us/j/84957986784?pwd=N

שיח עם האמן דניאל קיצ'לס על התערוכה "נסוב הלוך וסוב"

22.12 | יום רביעי | 20:00

Registration is closed
See other events
שיח עם האמן דניאל קיצ'לס על התערוכה "נסוב הלוך וסוב"
שיח עם האמן דניאל קיצ'לס על התערוכה "נסוב הלוך וסוב"

Time & Location

Dec 22, 2021, 8:00 PM

https://us02web.zoom.us/j/84957986784?pwd=N

About the Event

שיח עם האמן דניאל קיצ'לס על התערוכה "נסוב הלוך וסוב". בשיחת הזום  ירחיב קיצ'לס על היצירות ותהליך העבודה שקדם לתערוכת היחיד. 

דניאל קיצ'לס: 'נסוב הלוך וסוב' תערוכת היחיד של האמן דניאל קיצ'לס כוללת שלוש עבודות שתי עבודות וידאו ועבודת סאונד. כל אחת מהן מתמקדת במאפיין הקשור לתרבות המקומית: ריקוד הורה, נעמי שמר ושדרת ברושים. שם התערוכה, שורה מהשיר "הורה אגדתי" – נסוב הלוך וסוב – מעיד על טבען של העבודות, החגות סביב עצמן במחזוריות אין- סופית בריטואל קבוע של מקדש התרבות הישראלי. הטקסים המתוארים בהן מפורקים ליחידות המשמעות הבסיסיות ביותר שלהם, ואותן קיצ'לס משבש באופנים שונים. המרחב הטקסי האלטרנטיבי והרפטטיבי פועל בשני כיוונים מנוגדים: הוא שואב פנימה את המשתתף ובד בבד מאפשר מבט ביקורתי על אופי הטקס, מהותו והרלוונטיות שלו.

לשיחת זום

Share This Event

bottom of page